Co je certifikace EFT AKADEMIE s akreditací MŠMT

Po úspěšném absolvování výcviku v EFT AKADEMII a složení závěrečné zkoušky získáte certifikát EFT TERAPEUT.

Dále získáte potvrzení akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) – pro pracovní činnost kouč, která je obecně platná pro udělení vaší živnosti, jako volná živnost.

Certifikace zajišťuje:

silné know-how postavené na podrobné metodice EFT a práce s emocemi, vedení klienta a dalších technik z oblasti neurolingvistického programování (metodiky NLP, antistresový trénink, pozitivní sugesce apod.)
základy marketingu a celkové know-how, jak uspět ve své budoucí praxi
následné supervize pro začínající terapeuty, vedené lektorkou a to po dobu třech společných setkání

Podmínky pro získání certifikace:

Věk 18 a více let
Ukončené minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
Absolvování minimálně 80% docházky
Minimálně 70% úspěšnost při závěrečném testu
Minimálně 70% úspěšnost při vedení závěrečného praktického terapeutického rozhovoru