OBSAH UČIVA EFT Akademie

Základní postoj a předpoklady Terapeuta
Komunikační napojení a vedení rozhovoru
Základy EFT a odblokování negativních emocí
Použití metody EFT na fyzické bolesti, chronické nemoci, alergie
Použití metody EFT na psychické problémy, úzkosti, deprese, panické ataky
Práce se stresem a pozitivní myšlení, řešení traumat
Práce s programy a omezujícím přesvědčením
Metoda volby, pozitivní afirmace
Práce s minulostí + metoda rezonance
Sebevědomí a osobní rozvoj
Sebedůvěra, sebeláska, sebehodnota a sebeřízení, nastavování hranic
Pozitivní sugesce a stanovení cílů
Základy NLP neurolingvistické programování
Práce s podvědomím a síla slov (procvičovací techniky)
Asociační a disociační techniky
Základy vizualizace a principy učení
NLP techniku „Kotvení“ pro efektivní změnu emočních stavů
Techniky na změnu přesvědčení a pro přijetí rozhodnutí
NLP techniku „Pozice vnímání“ pro řešení konfliktů a nedorozumění
Úspěch a finanční identifikace
Základy podnikání, managment a marketing z pozice terapeuta
cena a termíny

Jak to u nás vypadá